Lisäeristykset rahoituksella

Lisäeristys kohteeseesi myös rahoituksella

Lisäeristys.com ja OP tar­joa­vat rahoituk­sen kohteesi lisäeristyk­seen jous­taval­la takaisinmaksuajalla.

  • Rahoi­tus 2 500 – 30 000 €.
  • Jous­ta­va takaisinmaksuaika.
  • Edulli­nen korko OP-prime + 6,95%*.
  • Lasku­tus­palkkio 7 €/kk.
  • Kuukausi koro­ton­ta ja kulu­ton­ta maksuaikaa.
  • Voit mak­saa koko luo­ton ker­ral­la pois ilman lisäkuluja.
  • Rahoituk­sen korot verovähen­nyskelpoisia asun­to­lainan tapaan, kun rahoite­taan oman vak­i­tuisen asun­non perusparannusta.

*Rahoi­tus on ker­talu­ot­to, jon­ka todel­li­nen vuosiko­rko 10 000 euron luo­tolle on 8,74 %, kun luo­ton korko on OP-prime + 6,95%, (7,20 % 08/19), lasku­tus­palkkio 7 €/kk. Arvioitu luo­ton kokon­aiskus­tan­nus on 12 945,62 €. Laskel­ma on tehty olet­taen, että luot­to on nos­tet­tu kokon­aan, luo­ton korko sekä mak­sut ja palkkiot pysyvät samana koko luot­toa­jan ja luot­to mak­se­taan takaisin 170 € min­im­i­ly­hen­nyksin (1,7 % luo­ton määrästä) kuukau­den välein, jol­loin luot­toai­ka on 77 kk. Luo­ton myön­tää OP Yri­tys­pank­ki Oyj, Geb­hardinaukio 1, 00510 Helsinki.